Verejné obstarávanie

V súčasnosti sú otvorené nasledovné výberové konania na nákup materiálov a služieb. V prípade záujmu o účasť prosím kontaktujte poverenú osobu.