Zariadenia na špeciálne účely

Vysoko produktívne unikátne stroje

Vývoj plne automatických, na mieru zhotovených zariadení predstavuje stratégiu na zlepšenie celkovej efektívnosti výroby. My vyvíjame riešenia s vysokou mierou využiteľnosti. Naše výskumno-vývojové aktivity v tejto oblasti sú zamerané predovšetkým na zlepšenie efektívnosti počas výroby konečného produktu. Týmto spôsobom môžeme poskytnúť odpovede na neustále pribúdajúce otázky týkajúce sa zlepšenia efektivity a automatizácie výrobných procesov.

Oblasti výskumných aktivít:

  • Mechatronika a vývoj architektúry zariadení pre adaptívne a vyvíjajúce sa továrne
  • Mechatronika a vývoj architektúry zariadení pre vysoko výkonné a  výrobné vybavenie využívajúce efektívne zdroje
  • Adaptívna automatizácia a riadenie procesov