Tvárnenie

Pokročilé technológie tvárnenia

Výskumné priority v rámci tejto domény sú zamerané na pokročilé výrobné procesy tvárnenia a obrábania s využitím nových inovatívnych materiálov. Okrem toho sa skúmajú nové metódy spracovania na riešenie náročných výrobných metód v automobilovom priemysle a ostatných odvetví spracovateľského priemyslu, čím sa dosiahne maximálna efektivita procesov a produktivita. Naše kľúčové kompetencie spočívajú v prieskume dopadu lisovania na netradičné materiály, rovnako ako aj simulácie kritických podmienok v priebehu lisovacieho procesu.

Oblasti výskumných aktivít:

  • Využívanie širokej škály aplikácií pomocou nových výrobných procesov
  • Výroba dielov na zákazku
  • Výroba vysoko výkonných flexibilných štruktúr
  • Vývoj nových multifunkčných alebo hybridných výrobných procesov