Priemyselná Automatizácia

Adaptívne a inteligentné výrobne systémy

Výskumné priority v rámci tejto domény sú zamerané na inovatívne výrobné zariadenia na úrovni komponentov i celého systému, vrátane mechatroniky, kontrolných a monitorovacích systémov. Cieľom je vyvinúť výrobné systémy a procesy, ktoré sa prispôsobia agilným spôsobom v závislosti od meniacich sa nárokov trhu a výroby. To je umožnené aj vďaka inteligentným robotom a strojom, ktoré spolupracujú medzi sebou, ako aj ľuďmi. To umožňuje celkové zvýšenie výrobnej efektivity a prináša výrobné zariadenia bližšie k neustále rastúcemu konceptu "inteligentných tovární" a filozofie Industry 4.0.

Oblasti výskumných aktivít:

  • Flexibilné a prispôsobiteľné stroje a roboty
  • Symbiotické bezpečné a produktívne interakcie medzi človekom a robotom, profesionálne servisné roboty a multimodálne spolupracovanie človek-stroj-robot vo výrobe
  • Inteligentná robotika - kritériá pre flexibilnú výrobu
  • Multi-disciplinárne inžinierske nástroje určené pre mechatroniku (modelovanie a virtuálna platnosť)
  • Monitorovanie, vnímanie a chápanie výrobného procesu