Informačné a komunikačné technológie

Inovatívne IT riešenia

Cieľom našich aktivít v oblasti výskumu a vývoja IT služieb je pripraviť platformy pre operatívnu diagnostiku v reálnom čase riadiacich konzol automobilov. Okrem toho plánujeme vytvoriť systém pre offline zhromažďovanie a uchovávanie týchto údajov pre rôzne inštitúcie, vrátane OEM výrobcov, dovozcov, distribútorov, zákazníkov, poisťovní alebo policajných útvarov.
My vidíme auto ako celok, a preto plánujeme pozorne analyzovať a prepojiť všetky jeho súčasti elektroniky, vrátane softvéru. Sme presvedčení, že toto je jediný účinný spôsob, ako vytvoriť automobily budúcnosti.

Oblasti výskumných aktivít:

  • Vývoj softvéru pre automobilový priemysel
  • Rozvoj dátových kolektorov
  • Online/Offline spracovanie zozbieraných dát z ovládacích panelov
  • Vytvorenie prepojení pre externé prostredie