Kto sme

VVCA vzniklo v roku 2015 ako výskumno-vývojové centrum pre automobilový priemysel.

Kľúčovou kompetenciou VVCA je poskytnúť zázemie pre rozvoj inovatívnych myšlienok a aplikácií s potenciálnym využitím v automobilovom, ako aj všeobecnom priemysle. VVCA predstavuje neziskovú organizáciu, ktorá je financovaná z komerčných projektov, a tiež z fondov EÚ.


VVCA sa zameriava na štyri rôzne oblasti:

  • Priemyselná Automatizácia
  • Tvárnenie
  • Zariadenia na špeciálne účely
  • Informačné a komunikačné technológie

Každá z týchto oblastí zahŕňa aktivity z oblasti výskumu a vývoja a inovatívne aplikované inžinierske služby. Cieľom je umožniť prenos inovatívnych myšlienok vyplývajúcich z jadra činností výskumu a vývoja, týkajúcich sa výskumných tém.