Členovia

V súčasnej dobe aktívne spolupracujeme so špičkovými technickými vysokými a strednými školami, a tiež miestnymi orgánmi štátnej správy zo Slovenska s cieľom ich zapojenia sa do našich aktivít v oblasti výskumu a vývoja. Ide o zástupcov Technickej Univerzity v Košiciach, Slovenskej Technologickej Univerzity, Národného Centra Robotiky v Bratislave, Materiálovo technologickej fakulty STU v Trnave, Strednej Priemyselnej Školy v Dubnici nad Váhom a miestnej samosprávy v Trenčíne.