Priemyselná Automatizácia

Adaptívne a inteligentné výrobné riešenia
Priemyselná Automatizácia

Tvárnenie

Pokročilé technológie tvárnenia
Tvárnenie

Zariadenia na špeciálne účely

Vysoko produktívne unikátne stroje
Zariadenia na špeciálne účely

Informačné a komunikačné technológie

Inovatívne IT riešenia
Informačné a komunikačné technológie